25.08.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 694 KHK ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kararnamede değişiklik yapılmıştır. Mezkur değişiklik ile illerdeki Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği web siteleri kapatılmış olup, tüm hizmetler İl Sağlık Müdürlüğü web sitesi üzerinden yürütülecektir.Batman İl Sağlık Müdürlüğü
E-Sonuç